Lista produktów GMO oczekujących na zaakceptowanie

Lista produktów GMO oczekujących na zaakceptowanie przez. Komisję Europejską w drodze dyrektywy nr 90/220 (stan na 31 maja 2000 r.)

Informacje dotyczące produktu Wnioskujący kukurydza z ekspresją genu BI ciy IA(b) z Francji zastosowanie: jak każda inna kukurydza Pioneer męskosterylna cykoria z częściową tolerancją na herbicyd glufosy- nat amonu zastosowanie: żywność i pasza Bejo-Zaden BV rzepak z podwyższoną tolerancją na herbicyd glufosynat amonu zastosowanie: jak każdy inny rzepak AgrEvo GmbH męskosterylny rzepak z podwyższoną tolerancją na herbicyd glufosynat amonu (MS8, RF3) zastosowanie: jak każdy inny rzepak Plant Genetic Systems pasza z buraków pastewnych tolerancyjnych na glufosat z Danii DLF-Trifolium, Monsanto and Danisco Seed pomidory ze zredukowaną ekspresją genu PG\ zastosowanie: jak każdy inny przetworzony pomidor Zeneca bawełna z Hiszpanii Monsanto bawełna odporna na herbicydy (linia 1445) z Hiszpanii zastosowanie: jak każda inna bawełna Monsanto ziemniak ze zmienioną kompozycją skrobii ze Szwecji zastosowanie: jak każdy inna skrobia ziemniaczana AMYLOGENE rzepak tolerancyjny na glufosynat amonu z Niemiec zastosowanie: jak każdy inny rzepak AgrEvo GmbH kukurydza odporna na glufosynat amonu i z ekspresją genu Bt zastosowanie: jak każda inna kukurydza Novartis kukurydza odporna na glufosynat amonu i z ekspresją genu Bt\ zastosowanie: jak każda inna kukurydza Pioneer kukurydza tolerująca glifosat (GA21) z Hiszpanii zastosowanie: jak każda inna kukurydza Monsanto kukurydza tolerująca glifosat (GA21) z Wielkiej Brytanii zastosowanie: przetwórstwo Monsanto

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>