LibertyLink®, detoksyfikacja amoniaku

LibertyLink® to kompleksowy system firmy AgrEvo [obecnie Aventis] skła-dający się z uniwersalnego herbicydu oraz nasion roślin odpornych na ten herbicyd (np. kukurydza) istota działania tego środka polega na zahamowaniu działania jednego z enzymów cyklu detoksyfikacji amoniaku, natomiast rośliny trans- geniczne są odporne na jego działanie.

RoundupReady®, metabolizm kwasu szikimowego (prekursor aromatycznych aminokwasów) Firma Monsanto opracowała uniwersalny herbicyd, który działa poprzez za-blokowanie metabolizmu biosyntezy aminokwasów aromatycznych odmiany trans- geniczne są uodpornione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>