Leakey

Leakey pisze o swym odkryciu w następujący sposób: „Jednym z najbardziej uderzających faktów w związku z Zinjanthropus jest to, że w wielu ważnych cechach czaszka ta wykazuje specjalizacje właściwe dla rodzaju Homo. Cechy te były dotychczas uważane za cechy diagnostyczne człowieka i niektórych wymarłych form ludzkich, talach jak Pithecanthropiis sinensis”.

Tak np. u samców goryli i niektórych australopiteków występujący czasem wyrostek sutkowy kości skroniowej odbiega znacznie kształtem i wielkością od wyrostka sutkowatego człowieka. Tymczasem u Zinjanthropus wyrostek ten jest podobny do wyrostka sutkowatego człowieka. Poza tym wykazano, że ta nowo odkryta forma australopiteka była zdolna do sporządzania prymitywnych narzędzi kamiennych. Zinjanthropus pochodzi z górnych warstw dolnego plejstocenu, sprzed ok. 1,7 milionów lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>