Le Gros Clarka

Na rycinie mamy przedstawiony rodowód człowieka wg Le Gros Clarka. Jest to tylko bardzo ogólna próba naszkicowania stopniowej ewolucji form ludzkich wywodzących się z pnia zwierzęcego. Nowe odkrycia mogą oczywiście zmienić w poważnym stopniu podany schemat. Obecnie jednak nic

nowe znaleziska nie pizeczą ogólnym iy- stosunków w obrębie Hominidae (wg Le Gros som podanego rozwoju ewolucyjnego. Clarka).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>