Korzyści z wprowadzenia odmian transgenicznych

Dotychczas odmiany transgeniczne wprowadzono przede wszystkim u roślin rolniczych (tab. 2). Miały one ulepszone różne właściwości, związane z: techno-logią uprawy (odporność na herbicydy), technologią uprawy i jakością plonu (odporność na szkodliwe motyle, stonkę ziemniaczaną, wirusy), jakością plonu (zmienione dojrzewanie, przedłużona trwałość, zmieniony profil kwasów tłuszczowych), walory estetyczne plonu (barwa kwiatów), sposób wytwarzania nasion (męska sterylność). Do większości odmian wprowadzono transgeny zmieniające pojedyncze właściwości, a tylko do niektórych wbudowano dwa transgeny. Te ostatnie to m.in. kukurydza (odporna na herbicyd i męskosterylna), ziemniak (odporny na stonkę ziemniaczaną i wirusa oraz odporny na herbicyd i stonkę). Geny zmieniające te właściwości pochodziły z następujących źródeł: rośliny uprawne (zmiana dojrzewania owoców pomidora, przedłużona trwałość kwiatów, odporność na herbicydy oksynilowe), wirus rośliny (odporność na wirusy), Bacillus thuringiensis (odporność na stonkę, odporność na szkodliwe motyle), B. cimyloliąe- faciens (męska sterylność), Pseudomonas i Streptomyces (odporność odpowiednio na herbicydy z glifosatem lub fosfmotrycyną). Wszystkie geny użyte do wytwo-rzenia obecnie uprawianych odmian transgenicznych pochodzą z organizmów znajdujących się w szeroko pojętym środowisku rolniczym. 2

Gatunki roślin o nowych cechach u odmian transgenicznych dopuszczonych do uprawy komercyjnej przez przynajmniej jedną agendę

Roślina Cecha burak cukrowy odporność na herbicydya-b’c rzepak odporność na herbicydya-b-c, męska sterylność i odporność na herbicyd’, zmieniony profil kwasów tłuszczowych rzepik odporność na herbicydya’b papaja odporność na wirus PRSV cykoria męska sterylność i odporność na herbicydyb cukinia odporność na wirusy – CMV, \VMV2, ZYMV goździk kolor kwiatów, przedłużona trwałość soja odporność na herbicydy a’b, zmieniony skład kwasów tłuszczowych bawełna odporność na szkodniki (np. motyle), odporność na herbicyd3*11, odporność na szkodniki (np. motyle) i odporność na herbicydc pomidor zmienione dojrzewanie, odporność na szkodniki (np. motyle) tytoń odporność na herbicydy1^ ziemniak odporność na stonkę ziemniaczaną, odporność na wirus, odporność na stonkę ziemniaczaną i wirus, odporność na herbicyd6, odporność na herbicyd“ i stonkę kukurydza odporność na herbicydya’b’c’d, odporność na omacnicę prosowiankę i herbicydya b, męska sterylność a – odporność na herbicydy z glifosatem,b – odporność na herbicydy z fosfinotrycyną,c – odporność na herbicydy oksynilowe, ll – odporność na herbicydy sulfonomocznikowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>