Kopalne małpiatki z paleocenu

Zazwyczaj popełniamy błąd, uważając wszystkich przedstawicieli Primates za zwierzęta obdarzone dużą inteligencją. W rzeczywistości, niektórzy z nich wykazują bardzo niski jej stopień, co nie przeszkadza, że inni przedstawiciele tego rzędu są wśród świata zwierząt niewątpliwie najinteligentniejsi. Poza tym należy pamiętać, że różne zwierzęta mogą przejawiać inteligencję w bardzo różny sposób i jest rzeczą ryzykowną porównywać np. inteligencję małpy z inteligencją psa.

Kopalne małpiatki z paleocenu i eocenu znane są z terenów Ameryki Północnej i Europy. Należy jednak sądzić, że zwierzęta te żyły na znacznie rozleglej szych terenach – także w Afryce i w Azji. Nie znaleziono ich natomiast w Ameryce Południowej i na pewno nie było ich nigdy w Australii. Na tym ostatnim kontynencie nigdy nie było żadnych naczelnych, aż do chwili, kiedy z Azji przedostali się tam pierwsi ludzie, których potomkami są’dzisiejsi tubylcy Australii.

Małpy szerokonose (Ceboidea) rozwinęły się z małpiatek, które z Ameryki Północnej przedostały się do Ameryki Południowej oddzielonej wówczas morzem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>