Klonowanie

Należy rozróżnić klonowanie różnych organizmów i tkanek. Przykładowo odmienne zagadnienia występują w przypadku klonowania: komórek somatycznych a embrionalnych, klonowania człowieka, roślin, zwierząt i ich tkanek. Wyróżnione muszą być aspekty: techniczne, prawne, moralne, jak również konieczne jest sformułowanie definicji [czego dotyczy klonowanie, o czym dyskutujemy i czy mówimy o tym samym]. Miarą złożoności problemu jest np. prawna akceptacja klonowania ludzkich embrionów do 14 dnia rozwoju w Wielkiej Brytanii w celu pozyskiwania preparatów leczniczych stosowanych dla ratowania życia i zdrowia, w tak trudnych przypadkach jak choroby Alzheimera i Parkinsona.

Ochrona praw własności intelektualnej i formy jej ochrony. Zagadnienie to musi być rozpatrywane w różnych aspektach, a mianowicie ochrona praw własności intelektualnej (potocznie określana jako intellectual pro- perty rights – IPR) a prawa patentowe. Patentowanie jest najpowszechniej stoso-waną formą ochrony praw własności intelektualnej, a zatem interesów wynalaz-cy. Opatentowanie czegoś jest także informacją, oceną wartości wynalazków i zapobiega duplikacji prac. Patentowanie w nauce i technice jest właściwe i nie budzi żadnych zastrzeżeń moralnych, natomiast w lecznictwie wydaje się naganne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>