Kilkadziesiąt lat później

Kilkadziesiąt lat później Erie Drexler, uważany za pioniera współczesnej na- notechnologii przewidywał, że oddziaływanie tej dziedziny widoczne będzie we wszystkich sferach życia ludzi – od medycyny i przemysłu po ochronę środowiska – jej gwałtowny rozwój, porównywalny z wynalezieniem maszyny parowej, nastąpi w pierwszej połowie XXI w. Słynne stało się jego stwierdzenie: „Nie można przewidzieć rozwoju nauki. Przeczy temu logika, bo twierdzenie, że znamy fakty, które odkryjemy w przyszłości, nie ma sensu. Natomiast przewidzenie nowej technologii jest trudne, ale możliwe” (Erie Drexler, Engines of Creation: The Corning Era of nanotechnology, Anchor Press/Doubleday, N.Y.).

Wiele już w tej dziedzinie osiągnięto. Manipulując atomami i klasterami (aglomeratami kilkudziesięciu lub kilkuset atomów) za pomocą igły mikroskopu tunelowego udowodniono, że możliwe jest precyzyjne ustawienie tych „cegiełek” w dowolnym miejscu. Stwierdzono, że takie konstrukcje, jedynie ze względu na małe wymiary, wykazują zupełnie inne właściwości niż te w skali makro czy nawet mikro. Stąd już jeden krok do wykonania konstrukcji na poziomie molekularnym, w wyniku której jedna molekuła powstałego produktu byłaby osadzana w dowolnie zaplanowanym miejscu wybranej powierzchni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>