Kelvin w oparciu o swe fizyczne koncepcje

Kelvin w oparciu o swe fizyczne koncepcje wystąpił wprost przeciw teorii Darwina, co mógł uczynić z tym większą satysfakcją, że zarówno on sam, jak i jego współpracownik Tait byli ludźmi wierzącymi, w przeciwieństwie do samego Darwina i wielu jego gorących zwolenników. Nic przeto dziwnego, że po zarzutach wysuniętych przez Jenkina i Bennetta atak fizyków był najcięższym przeżyciem dla twórcy teorii doboru naturalnego. Darwin nazywa Kelvina „obrzydliwą zjawą“, przyznaje jednak, że obliczenia fizyków dotyczące wieku Ziemi określonego na 24 miliony lat stanowią poważną trudność dla jego ewolucyjnych zapatrywań.

Nie ulega wątpliwości, że o ile podniesione zarzuty nie zdołały już wyprzeć samej zasady ewolucji z nauk biologicznych, o tyle teoria doboru naturalnego przeżywała bardzo ciężki kryzys, który rozpoczął się jeszcze za życia Darwina i trwał prawie aż po okres I wojny światowej. Trudności przeżywane przez darwinizm doprowadziły do wysunięcia w miejsce doboru naturalnego nowych koncepcji, mających na celu przezwyciężenie zarzutów wysuwanych zarówno przez Jenkina i Bennetta, jak i Kelvina. Koncepcje te dostosowywały teorię Darwina do nowych prądów nurtujących naukę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>