Już dawniej odkrywca australopiteków,

Dart, pisał o odkryciu prymitywnych narzędzi kamiennych, które prawdopodobnie zostały wykonane ich ręką. Do tego samego wniosku upoważniają nas też i inne odkrycia. W szczelinach skalnych i grotach, w których znaleziono szczątki australopite-ków, odkryto też liczne czaszki współcześnie z nimi żyjących pawianów. Stwierdzono, że z 52 tych zwierząt 48 zginęło prawdopodobnie na skutek uszkodzeń czaszek zadanych w okolicy lewej kości skroniowej. Dart przypuszcza, że australopiteki zadawały ciosy swym ofiarom za pomocą kości odnóży jakichś większych zwierząt.

Do niedawna przyjęcie wyrobu prymitywnych narzędzi przez australopiteki było jednak tylko prawdopodobnym poglądem. Obecnie mamy już na to przekonywające dowody.

W 1959 r. Leakey wraz ze swoją żoną odkryli na terenie Tanganiki czaszkę, zęby i kość goleniową formy, która należy do kręgu australopiteków i wykazuje wiele cech zbliżających ją do człowieka. Formę tę nazywał Leakey Zinjanthropus boisei. Zinj oznacza po arabsku wschodnią Afrykę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>