Jest to zjawisko łatwe do wytłumaczenia

Na załączonej mapce (ryc. 294) widzimy ścisłą korelację między zasiedleniem obszarów rolniczych przez formy jasne a okręgów przemysłowych przez formy melaniczne. Formy białe jednak stają się coraz rzadsze, w porównaniu z formami ciemnymi we wschodniej Anglii, mimo że nie ma tam większych okręgów przemysło-wych.

Jest to zjawisko łatwe do wytłumaczenia. Dzięki temu, że wiatry na południu Anglii wieją zazwyczaj w kierunku od zachodu na wschód, okręgi rolnicze na wschodzie pokryte są obficie sadzą przeniesioną wiatrem w rolnicze okolice. Mimo więc braku większych zakładów przemysłowych w tych okręgach, formy melaniczne są tam lepiej przystosowane niż formy jasne.

Genetyczna podstawa melanizmu przemysłowego. Badania genetyczne wykazały następnie, że formy mełaniczne są wynikiem działania pojedynczego genu. Gen na baiwę jasną oznaczamy literą c. Homozygota cc odznacza się barwą jasną. Allelem tego genu jest gen dominujący C. Formy jasne zwiemy formami typowymi, natomiast formy ciemne mają nazwę carbonaria. Ponieważ gen C jest genem dominującym, dlatego zarówno homozygoty CC, jak i heterozygoty Cc mają zabarwienie ciemne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>