Jest to fakt zupełnie zrozumiały

Nie chodziło w tym przypadku o odporność nabytą, lecz o wyselekcjonowanie genotypów odporniejszych na zakażenie. Krzyżowanie bowiem królików odpornych, na zakażenie z królikami, które z reguły ginęły na skutek myksomatozy wykazało, że mamy w tym przypadku do czynienia z odpornością zależną od czynników dzie-dzicznych, czyli od genów. Równocześnie jednak zauważono, że i sam wirus podlegał działaniu doboru w pewnym określonym kierunku. Szczepy wirusa stawały się coraz, mniej zjadliwe, coraz mniej groźne dla zakażonego osobnika.

Jest to fakt zupełnie zrozumiały. Jeżeli bowiem wirus bardzo szybko powoduje śmierć żywiciela, zarazki mają mniej szans zaka żenia nowych indywiduów. Dobór więc będzie faworyzował te zmiany mutacyjne wirusów i bakterii, które nie powodują, tak gwałtownie przebiegającego schorzenia. W ostatecznym więc wyniku dobór naturalny prowadzi u żywicieli do coraz większej ich odporności, u wirusów zaś.

i chorobotwórczych bakterii do zmniejszenia ich zjadliwości. Ludzkość w dawnych czasach, gdy nie było jeszcze skutecznych metod walki z cho-robami zakaźnymi, podlegała wielokrotnie epidemiom różnych schorzeń zakaźnych, wskutek czego z biegiem czasu schorzenia te stawały się coraz łagodniejsze, a zakażeniu ulegała coraz mniejsza liczba osobników. Innymi słowy, pod wpływem działania doboru naturalnego zostawały przy życiu genotypy najbardziej odporne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>