Japonia

W Japonii dopuszczonych na rynek jest 28 produktów zawierających GMO, a następne 23 oczekują na komercjalizację. Ma miejsce znaczący postęp prac w zakresie legislacji. Rząd i społeczeństwo sprzyjają rozwojowi biotechnologii.

Kanada. Społeczeństwo kanadyjskie generalnie akceptuje lub nie zwraca większej uwagi na kwestię produktów zawierających GMO. W Kanadzie bardzo rozwinięty jest przemysł biotechnologiczny. Normy i uregulowania prawne są podobne do USA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>