Istnienie tak wielu narządów szczątkowych

Istnienie tak wielu narządów szczątkowych w organizmie człowieka należy uważać, jak to określa Hoebel, za pewien rodzaj anatomicznego opóźnienia (anatomical lag) lub nienadążania za biegiem ewolucyjnego rozwoju.

Pierwszy z antropologów, Hooton, zwrócił uwagę, że oprócz narządów szczątkowych można wykazać w organizmie człowieka bardzo liczne takie opóźnienia anatomiczne, co wpływa niekorzystnie na sprawne funkcjonowanie wielu narządów. Przodkowie człowieka przyjęli chód wyprostny, nim jeszcze ich organizm był do tego w pełni przystosowany. Narządy wewnętrzne jamy brzusznej, zamiast spoczywać w koszu żebrowym, uciskają na ścianę brzucha i powodują częste przepukliny. Jelito człowieka jest zbyt długie jest raczej przystosowane do trawienia głównie pokarmu roślinnego, jaki przede wszystkim spożywali nasi zwierzęcy protoplaści. Wskutek bardzo silnego rozwoju mózgu serce musi wykonywać dodatkową pracę, wysyłając i zaopatrując w krew dużą masę tkanki mózgowej w kierunku przeciwnym do działania siły ciężkości.

Dzięki takim opóźnieniom w rozwoju cech anatomicznych, nienadążaniu w przy-stosowaniu dawnych struktur do nowych potrzeb i obecności licznych narządów szczątkowych organizm człowieka można, zdaniem Wallisa, przyrównać do jakiegoś muzeum starożytności. Nazwa ta jest słuszna, gdyż właśnie owe „starożytności” naszego organizmu są jednym z dowodów ewolucyjnego rozwoju człowieka z pnia zwierzęcego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>