Istnienie przedstawicieli tej rodziny

Istnienie przedstawicieli tej rodziny w początkach trze-ciorzędu sugeruje wczesne rozdzielenie się wspólnego pnia Hominoidea. Oznacza to zarazem bardzo wczesne oddzielenie się linii ewolucyjnej prowadzącej do istot ludzkich, czyli Hominidae. Rodzaj Oreopithecus wykazuje bowiem poza półwyprosto- waną postawą ciała szereg cech w budowie czaszki zbliżających te formy do Hominidae. Łuk zębowy ma charakterystyczny kształt paraboliczny, jak u człowieka, kły są bardzo słabo wystające, a zęby przedtrzonowe nie upodabniają się do kła ani też do zębów trzonowych, jak to zaznacza się u małp człekokształtnych.

Jeszcze bardziej zbliżone do człowieka są pod względem morfologicznym szczątki Ramapithecus punjabicus. Budowa żuchwy i zębów wskazuje na osiągnięcie poziomu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>