Inżynieria genetyczna i produkcja żywności

Biotechnologia odgrywa istotną rolę w rozwoju przemysłu rolno-spożywcze- go już od wczesnych lat osiemdziesiątych. W tym samym okresie obserwujemy zasadniczy efekt biotechnologii także w zakresie medycyny, diagnostyki i farmacji, jak również w zakresie ochrony środowiska. W zakresie produkcji żywności nowoczesna biotechnologia, utożsamiana najczęściej z inżynierią genetyczną,

Wschody kukurydzy GM na poletku doświadczalnym. Transgeniczna kukurydza. Poletka doświadczalne roślin CM zlokalizowane w izolowanych, rozległych kompleksach rolniczych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>