Inny szczep gadów ssakokształtnych

Inny szczep gadów ssakokształtnych to Therocephalia, którego końcowym etapem ewolucji były triasowe Ictidosauria. Były to małe zwierzęta o budowie żuchwy i stanu żuchwowego zarówno o cechach gadzich, jak i ssaczych, przy czym te ostatnie były

Jeżeli nawet przyjmiemy dawną granicę pomiędzy ssakami i gadami i ssaki mezo- zoiczne wyprowadzimy z kilku oddzielnych szczepów gadów, to i wówczas okaże się, że pochodzenie obecnie żyjących i tak bogato zróżnicowanych na gatunki ssaków właściwych jest monofiletyczne. Wszystkie bowiem grupy prymitywnych ssaków mezozoicznych, które powstały z różnych szczepów gadów, wymarły bezpotomnie z wyjątkiem jednej, stopniowo przekształcającej się w ssaki właściwe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>