Humulina i gensulina

Biosyntetyzowana w bakteriach ludzka insulina została nazwana gensuliną lub humuliną. Insulina zwierzęca stosowana powszechnie w drugiej połowie XX w. była izolowana z trzustek bydlęcych, których podaż była niewystarczająca. Poza tym sekwencja insuliny zwierzęcej jest nieco odmienna od ludzkiej. Dlatego wydzielony gen ludzkiej insuliny wprowadzono do bakterii, które stały się „bioreaktorami” produkującymi tak potrzebną gensulinę lub humulinę, czyli ludzką insulinę w bakteriach.

Jadalna szczepionka Poprzez wprowadzenie genów białek (odpowiedzialnych za wywołanie odpowiedzi immunologicznej u ludzi) do roślin i uzyskanie ich nadekspresji możliwe jest otrzymanie szczepionek (np. przeciwko Hepatitis B, czyli żółtaczce) w formie owoców czy też w jadalnych częściach roślin, np. w sałacie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>