Homo neanderthalensis

Najwięcej może trudności sprawia uszeregowanie form kopalnych datujących się z późniejszych okresów geologicznych. Szczątki kopalne człowieka znaleziono bowiem już w drugim okresie międzylodowcowym w Swanscombe w Anglii, w trzecim okresie lodowcowym w Steinheim, w trzecim okresie międzylodowcowym w Ehringsdorf i Fontechevade. Prócz tego zarówno w trzecim okresie międzylodowcowym, jak i w czwartym okresie lodowcowym żyje forma nazwana człowiekiem neandertalskim.

Pod koniec plejstocenu, czyli w okresie czwartego zlodowacenia, pojawia się człowiek mądry. Człowiek mądry występujący w czwartym okresie lodowcowym, czyli ok. 75000 lat temu, ma już cechy właściwe człowiekowi współczesnemu, którego moglibyśmy nazwać Homo sapiens, zaznaczając tą potrójną nazwą jego pełną przynależność do form żyjących współcześnie.

Najtrudniejszym i najbardziej spornym zagadnieniem w paleoantropologii jest wzajemny stosunek do siebie Homo sapiens i Homo neanderthalensis. Zdania w tym przypadku są ciągle podzielone i nie zanosi się na to, aby w krótkim czasie mogło nastąpić uzgodnienie poglądów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>