Homo habilis

Leakey odkrył także razem ze szczątkami Zinjanthropusa (podrodzaj Paranthropus) bardzo ciekawą formę, której znajomość rzuciła nowe światło na zagadnienie po-chodzenia człowieka rozumnego. Odkrycia tego dokonano w wąwozie 01duvai we wschodniej Afryce. Szczątki tej formy, nazwanej Homo habilis (czyli człowiek zdolny),

leżały w warstwie z przed 1,65-1,75 milionów lat, zawierającej także bardzo pry-mitywne narzędzia typu „pebble tools” oraz odłupki kamienne.

Homo habilis pod względem wielkości i kształtu żuchwy oraz zębów jest podobny do rodzaju Australopithecus. Inny jest u niego jednak kształt sklepienia czaszki, której pojemność określono w granicach 640-725 cm3, prawdopodobnie ok. 675 cm3. Wielkość ciała odpowiadała wielkości australopiteka. Kości nóg wskazują na postawę wyprostowaną. Dłoń była jednak bardzo prymitywna i masywna, o krótkim kciuku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>