Główne rasy ludzkie

Ponieważ rasy są jednostkami systematyki i genetyki odznaczającymi się zdolnością krzyżowania się i wydawania w pełni płodnego potomstwa, dlatego ilość ras, które możemy wyodrębnić, zależy od zastosowanych przez nas kryteriów. Genetycznie każda populacja, różniąca się nawet w małym stopniu częstością występowania poszczególnych genów, może być uznana za jednostkę odrębną genetycznie. Stąd różni antropolodzy, stosując w wyróżnianiu ras ludzkich różne kryteria, nie są zgodni co do ilości poszczególnych ras. Z punktu widzenia zarówno genetyki, jak i ewolucjonizmu nie ma to jednak większego znaczenia.

Nie można zaprzeczyć, że główne rasy ludzkie, które badają antropolodzy, różnią się między sobą wieloma cechami fizycznymi. Mimo to jednak wahania zmienności są tak duże, że, jak wspomniałem poprzednio, sama analiza części szkieletowych nie zawsze daje pewne wskazówki co do przynależności rasowej badanej formy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>