Genetyczne zróżnicowanie populacji

Genetyczne zróżnicowanie populacji. Populacją mendlowską nazywamy zespół takich osobników, które się z sobą dowolnie krzyżują. Każda populacja mendlowską cechuje się oczywiście wspólną pulą genów. Ponieważ najczęściej krzyżują się z sobą osobniki na jednym miejscu, dlatego pule genów dwóch populacji oddalonych od siebie mogą się różnić genetycznie. Częstość występowania poszczególnych genów w obu populacjach nie będzie taka sama.

Jeden z gatunków drozofili, Drosophila psendoobscura, zasiedla duże obszary w Ameryce Północnej. Ponieważ jednak mamy do czynienia z jednym gatunkiem, dwie drozofile tego gatunku pochodzące z odległych stron można łatwo krzyżować z sobą i otrzymać płodne potomstwo. Muchy, np. z Kalifornii, można krzyżować z muchami pochodzącymi z Teksasu lub Meksyku. W przyrodzie jednak muchy z dalekich okolic nie mają sposobności krzyżowania się z sobą. Drozofile bowiem nie odlatują dalej niż kilkaset metrów do jednego kilometra od swego miejsca wylęgu. Z tego powodu każda właściwie góra i dolina w Kalifornii czy w Meksyku i Teksasie ma swą własną populację mendlowską.

Zróżnicowanie w obrębie jednego gatunku zależy więc od zastosowanej przez nas metody badania. Można bowiem podzielić gatunek na małą ilość ras różniących się znacznie między sobą i zasiedlających różne geograficznie tereny, czyli na tzw. rasy geograficzne, i równie dobrze może genetyk podzielić gatunek na nieograniczoną prawie ilość małych populacji mendlowskich, różniących się tylko nieznacznie genetycznie pomiędzy sobą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>