Genetyczne określenie rasy

Genetyczne określenie rasy. Nikt nie zaprzeczy, że różnice między przedstawicielami rasy białej, czarnej lub żółtej są uwarunkowane genetycznie, czyli polegają na różnicach genetycznych. Między więc pulą genów rasy białej i czarnej istnieją różnice polegające przede wszystkim na różnej częstości występowania poszczególnych genów u jednej i drugiej rasy. Ponieważ jednak różne rasy ludzkie mogą się z sobą krzyżować i dawać w pełni płodne potomstwo, dlatego rasy te nie tworzą systemów genetycznie zamkniętych, lecz są systemami genetycznie otwartymi. Podobne zresztą zjawisko dostrzegamy i w obrębie innych gatunków.

Oczywiście, że i od tej powszechnej reguły mogą się zdarzać wyjątki, lecz, jak wiadomo, wyjątki potwierdzają ogólną regułę. Nie we wszystkich więc przypadkach mieszańce międzygatunkowe są zawsze bezpłodne. Czasami bezpłodność ujawnia się dopiero w drugim pokoleniu mieszańców (np. u niektórych gatunków bawełny). Kiedy indziej, jak np. w krzyżówkach między bydłem a jakiem lub między bydłem a bizonem, bezpłodne są tylko mieszańce płci męskiej, podczas gdy mieszańce samice są płodne.

O ile w zasadzie biolog doszedł do definicji gatunku, na której może polegać, o tyle znalezienie analogicznej definicji odmiany napotyka na duże trudności. Im bowiem ściślej będziemy się starać określić pojęcie rasy lub odmiany, tym ilość ras będzie oczywiście większa. Z tego powodu różni antropolodzy nie są z sobą zgodni co do ilości ras, na które rozpada się gatunek Homo sapiens. Pragnąc jak najdokładniej przeprowadzić podział, musielibyśmy dojść do tzw. populacji mendlowskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>