Gatunek i specjacja

Gatunek nie jest najniższą hierarchicznie jednostką systematyki. W obrębie bowiem gatunku wyróżniamy odmiany, rasy i podgatunki. Według Darwina jedyną wskazówką w określeniu, czy dana forma jest jeszcze odmianą, czy już gatunkiem, jest opinia doświadczonych przyrodników mających odpowiednią wiedzę. Darwin nie przyjmował jakiejś zasadniczej różnicy między gatunkiem a odmianą. Nie przyjmował jej dlatego, że jego zdaniem odmiany są ewolucyjnie nowymi gatunkami in statu nascendi.

Tymczasem człowiek od dawna dostrzegał w otaczającej go przyrodzie formy wyraźnie odgraniczone od innych, którym dawał odrębne nazwy. Mimo ogólnych podobieństw lew jest różny od tygrysa, jaguara, rysia i wszystkich innych kotów. Pomiędzy tymi różnymi formami zwierząt należących do rodziny kotów nie dostrzega się w przyrodzie nigdy form pośrednich, które by były wynikiem ich wzajemnego krzyżowania się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>