Formy melaniczne

Na właściwą analizę zjawiska melanizmu przemysłowego pozwoliły dopiero badania biologów oksfordzkich. Badania te były wykonane głównie na boratku (Biston .betularia). Formy jasne, mające białe ubarwienie skrzydeł z ciemnymi nieregularnymi plamkami i prążkami, siedząc poprzecznie lub skośnie na korze drzew obrosłych porostami i nie pokrytych sadzą, mają wybitne ubarwienie ochronne.

Dowodem tego jest fotografia formy białej siedzącej na drzewie z okolic rolniczych Anglii, w których występują prawie wyłącznie formy białe (ryc. 293). Natomiast jak to łatwo możemy dostrzec na załączonych fotografiach, formy jasne są łatwo dostrzegalne na drzewach okręgów przemysłowych. Przeciwnie zachowuje się forma melaniczna. Jest ona prawie niewidoczna na drzewach pokrytych sadzą, rzuca się zaś w oczy na drzewie pozbawionym sadzy i pokrytym porostami.

Formy melaniczne, pojawiające się w okręgach rolniczych, są gorzej przystosowane do życia i ulegają niszczeniu przez ptaki żerujące w dzień. Dobór naturalny eliminuje więc pojawiające się od czasu do czasu okazy melaniczne jako gorzej przystosowane do życia w tych określonych warunkach. Inaczej natomiast działa dobór w okręgach przemysłowych, w których znów-formy melaniczne są lepiej przystosowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>