Fakty stwierdzające stosunki pokrewieństwa

Tak więc dzięki postępom genetyki i fizyki mógł nastąpić renesans teorii darwi-nowskiej. Pokrewieństwo organizmów i ich wzajemne związki ewolucyjne

Fakty stwierdzające stosunki pokrewieństwa wynikającego z przebiegu ewolucji są zaczerpnięte z różnych gałęzi nauk biologicznych. Niektóre dziedziny biologii dostarczają tylko danych pośrednich, inne już bezpośrednio określają wzajemne związki ewolucyjne. Jeżeli jednak fakty zdobyte z różnych dziedzin biologii wskazują jednoznacznie, że organizmy były ze sobą spokrewnione, to wówczas nawet i dane pośrednie mają nieodpartą moc przekonywającą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>