Ewolucyjny rozwój naczelnych (Primates)

Wszyscy kompetentni badacze wyprowadzają początki rzędu naczelnych z niektórych przedstawicieli rzędu praowadożernych (Insectívora primitiva). Wskazuje na to m.in. grupa zwierząt zwanych tupajami (Tupaiidae).

Z końca epoki kredowej pochodzi kopalny rodzaj Procerberus o cechach morfo-logicznych pośrednich między naczelnymi i prakopytnymi oraz jeżowatymi. Linia ewolucyjna naczelnych oddzieliła się więc prawdopodobnie przy końcu okresu kre-dowego. Pierwszych przedstawicieli małpiatek (Prosimii) znamy z samego początku trzeciorzędu, z epoki paleoceńskiej

Nie mamy żadnych powodów do przypuszczenia, aby formy te były obdarzone wyższym stopniem inteligencji niż przodkowie ssaków, czyli gady. Inteligencją nazywamy zdolność nabywania doświadczenia przez osobnika, który dostosowuje swe zachowanie do napotkanej sytuacji. Możemy przyjąć, że wzrost inteligencji jest uwarunkowany w pewnej mierze zwiększeniem się masy tkanki mózgowej, a szczególnie tych części mózgu, które tak potężnie rozwijają się u człowieka. Nie wiemy wprawdzie, jaka była pojemność puszki mózgowej u paleoceńskich małpiatek. Przyjmujemy jednak, że podniety z otaczającego świata odbierały one głównie za pomocą narządu wzroku i używały swych kończyn przednich do chwytania przedmiotów. Były to zwierzęta nadrzewne, które miały dobry wzrok i posługiwały się przednimi kończynami wspinając się na drzewa. W takich warunkach ich dość prymitywny początkowo mózg rozwijał się stopniowo umożliwiając coraz sprawniejsze manipulacje przednimi kończynami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>