Dżuma

Dżuma zawleczona w XVI w. do Europy spowodowała śmierć ok. 25% ludności. Na samym Cyprze wymarło prawie 100% mieszkańców, w Lubece 90%, w Smoleńsku 95%. Przekonano się, że szczury w tych okolicach Indii, gdzie występują często epidemie dżumy, wykazują znaczną odporność na zakażenie standardowymi szczepami zarazków dżumy, podczas gdy w tych miejscach, w których już dawno nie było epidemii, szczury zakażone giną w 90%. Podobnie ma się sprawa z ospą.

W czasie epidemii na Hawajach w 1855 r. z populacji liczącej 70000 ludzi zachorowało 9000, a zmarło 6000. Wiemy, że właśnie ospa ułatwiła Kortezowi pokonanie Azteków. Prawdopodobnie ‚•chory na ospę zbieg z armii Korteza spowodował wybuch epidemii w 1520 r., która pochłonęła .3500000 ofiar. W późniejszych czasach ospa spowodowała olbrzymią śmiertelność wśród Indian Ameryki Północnej. Europejscy osadnicy, wiedząc o wielkiej wrażliwości Indian na ospę, podrzucali im celowo koce chorych na tę chorobę, stosując w ten sposób po raz pierwszy w historii wojnę bio-logiczną.

Nawet te choroby zakaźne, które w wielu populacjach mają przebieg bardzo łagodny, są groźnymi ¦chorobami dla populacji, które poprzednio nie stykały się z nimi. Przykładem tego może być odra. •Odra w ubiegłym wieku dziesiątkowała Indian Ameryki Południowej i ludność wysp Pacyfiku. W 1824 r. w czasie swej wizyty w Anglii zmarli na odrę król i królowa Hawajów. Najwybitniejsi ówcześni lekarze londyńscy podkreślają, że odra, którą przechodzi tak łatwo nawet wątłe dziecko angielskie, może spowodować szybką śmierć silnych i zdrowych mieszkańców dalekich Hawajów. Jeszcze w 1874 r. 20000 mieszkańców wysp Fidżi umiera na odrę, która została zawleczona z Australii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>