Działanie doboru naturalnego w populacjach ludzkich

Ród ludzki zajmuje w świecie istot żywych zupełnie wyjątkowe stanowisko. Człowiek bowiem osiągnął zdolność wytwarzania, przyjmowania i przekazywania kultury. Dzięki temu nie jest on już zdany wyłącznie na dziedziczenie genów, czyli dziedziczenie biologiczne, ale posiadł zdolność dziedziczenia socjalnego, które ma olbrzymi zasięg oddziaływania w porównaniu z dziedzicznością biologiczną. Zdolność dziedziczenia socjalnego jest uwarunkowana odpowiednim zespołem genów, który jest właściwością naszego gatunku. Żadne zwierzę nie jest biologicznie zdolne do wytwarzania, przyjmowania i przekazywania kultury. Owa niezdolność zwierzęca jest spowodowana brakiem odpowiedniego zespołu genów, czyli ma podłoże biologiczne,

W czasie setek tysięcy, a raczej milionów lat, ewolucja biologiczna stopniowo i w coraz większym stopniu wyposażała naszych odległych przodków w zespoły genów umożliwiające coraz intensywniejsze korzystanie z dobrodziejstw dziedziczenia społecznego. Gdy w końcu rozwinął się w biegu ewolucji gatunek człowieka mądrego, miał on w swym genotypie wiele genów swych bliższych i dalszych protoplastów, a między nimi i geny, które umożliwiają dziedziczność socjalną.

Tak więc nabycie przez jeden ze szczepów pochodzących od małp człekokształtnych pierwszych zawiązków dziedziczności socjalnej, co byłoby najbardziej przełomowym momentem w ewolucji naszego rodu, opierało się i opiera w gruncie rzeczy na zjawisku dziedziczenia biologicznego, które jest poddane działaniu doboru. Bylibyśmy jednak w błędzie sądząc, że z chwilą gdy ewolucja doprowadziła do wytworzenia się gatunku Homo sapiens, rola doboru naturalnego została ograniczona do minimum.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>