Drugim aspektem działania doboru naturalnego jest

Niekiedy bardzo trudno jest oddzielić od siebie czynniki genetyczne i kulturalne wpływające na rozrodczość. W każdym razie różna rozrodczość jest faktem, którego nie można zaprzeczyć.

Drugim aspektem działania doboru naturalnego jest genetycznie uwarunkowana różna śmiertelność osobników. W pierwotnych społeczeństwach, żyjących na niskim szczeblu kultury, śmiertelność noworodków może dochodzić nawet do 50%. Jeżeli owa śmiertelność jest w pewnym stopniu spowodowana odpowiednimi zespołami genów, w co chyba nikt nie wątpi, to pewne geny ulegają stopniowej eliminacji

i w ten sposób zmienia się częstość poszczególnych genów w czasie rozwoju każdej populacji. Jak wiadomo, głównym powodem śmiertelności noworodków i niemowląt w pry-mitywnych społeczeństwach jest głód i choroby zakaźne. Są to więc czynniki środo-wiskowe, lecz mimo to podłoże genetyczne odgrywa w nich bardzo dużą rolę. Jak wykazano w licznych doświadczeniach wykonanych na ssakach laboratoryjnych, różne genetycznie osobniki różnią się w swych zapotrzebowaniach pokarmowych. Dzięki np. różnicom genetycznym, mimo tej samej wartości kalorycznej podawanego pokarmu i tych samych wydatków energetycznych, iłość odkładanego tłuszczu w tkankach może być bardzo różna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>