Dopuszczeni do cząstki poznania

Dopuszczeni do cząstki poznania, pełni pokory przed nieznanym, kierując się obiektywnymi (w naszym mniemaniu) kryteriami przedstawiamy zakres tematów, których wybór dokonany został w przekonaniu, że nowe idee i osiągnięcia uzyskane w laboratoriach, jak również zaawansowane koncepcje technologiczne będą wytyczać kierunki dalszego rozwoju nowoczesnej biotechnologii kroczącej w trzecim tysiącleciu.

Niemożliwe jest zatrzymanie postępu nauki i techniki. Natomiast należy starać się o zachowanie zasad etyki i moralności w wykorzystaniu ich osiągnięć, a nade wszystko należy mieć na uwadze nadrzędną funkcję: służebną w stosunku do społeczeństwa. Dla spełnienia tego zadania konieczna jest edukacja i temu celowi służyć winna ta książka.

– 1. Wprowadzenie» Co sprzyja rozwojowi !biotechnologii I pogłębia wiedzę społeczeństwa o nowatorskich technologiach?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>