Dokładniejsze omawianie znalezionych wykopalisk

zdania wielu badaczy krzyżowanie się form neandertalskich z formami właściwego Homo sapiens utrwaliło w wielu populacjach pewne geny należące pierwotnie do rasy neandertalskiej. Takie krzyżowanie się byłoby jeszcze jednym dowodem świadczącym o tym, że formy neandertalskie nie były odrębnym gatunkiem, lecz różniły się od Homo sapiens tak, jak różnią się między sobą rasy jednego gatunku.

Dokładniejsze omawianie znalezionych wykopalisk, które zasługują na uwagę ze względu na próby przedstawienia rodowodu rodu ludzkiego, jest raczej przedmiotem antropologii. Już jednak na podstawie tych skąpych danych, które przedstawiłem, można, jak sądzę, wyciągnąć pewne ogólniejsze wnioski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>