Dobór płciowy

Zastanawiając się nad mechanizmem wytworzenia się różnic między samcami i sa-micami wielu gatunków, różnic, które nie są bezpośrednio związane z czynnościami rozrodczymi, Darwin doszedł do wniosku, że w tych przypadkach mamy do czynienia z doborem płciowym.

Na czym polega działanie doboru płciowego? „Ten rodzaj doboru – pisze Darwin – zależy nie od walki o byt z innymi zwierzętami lub z warunkami zewnętrznymi, lecz od walki pomiędzy osobnikami jednej płci, głównie samcami, o posiadanie drugiej płci. Rezultatem walki bywa nie śmierć, ale mniejsza ilość lub zupełny brak potomstwa u pokonanego zawodnika. Dobór płciowy jest więc mniej surowy od naturalnego”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>