Dla ewolucjonisty

Należy podkreślić, że Homo erectus nie tylko zamieszkiwał tereny azjatyckie, ale także i Północną Afrykę. Tak np. Arambourg zalicza formę zwaną Atlanthropus z Afryki Północnej do postaci blisko spokrewnionych z Homo erectus (ryc. 288).

Dla ewolucjonisty ważne jest pytanie, jaki jest związek Homo erectus z główną linią przemian wiodących do człowieka mądrego (Homo sapiens). Poprzednio już zaznaczyłem, że Homo habilis, jakkolwiek posiadający wiele cech zbliżających go do rodzaju Australopithecus, nawiązywał także do cech Homo erectus. Trudno roz-strzygnąć, czy człowiek współczesny wywodzi się z Homo habilis poprzez formy do-tychczas nieznane, czy też etapem pośrednim był tu właśnie Homo erectus. Odkrywca Homo habilis, Leakey, dopatruje się w tej formie przodka człowieka mądrego, Homo sapiens. Jednakże szerokie rozpowszechnienie szczątków Homo erectus na wszystkich kontynentach Starego Świata jak i następowanie tej formy po Homo habilis, jakkolwiek nie pozbawione luki czasowej, pozwala raczej przypuszczać, że to właśnie człowiek wyprostowany był ogniwem pośrednim w ewolucji wiodącej ku człowiekowi mądremu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>