Dalsze perspektywy rozwoju biotechnologii

(odbiór społeczny i akceptacja innowacyjnych produktów przez społeczeństwo, a zatem przez konsumentów, czyli przez nas ivszystkich ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju biotechnologii).

Dalsze perspektywy rozwoju biotechnologii, zarówno w Polsce jak i na świe- cie, związane są przede wszystkim:

– ze zdrowiem i jakością życia

– z rolnictwem i produkcją żywności

– z ochroną środowiska, włącznie z bioremediacją i wprowadzaniem technologii przemysłowych, przyjaznych dla środowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>