Dalsza ewolucja ssaków

Na samym początku okresu trzeciorzędowego, a mianowicie w paleocenie, nie ma już zupełnie dinozaurów, spotykamy natomiast przedstawicieli ssaków. Wkrótce potem w tym samym okresie geologicznym spotykamy się z gwałtownym i szybkim rozwojem różnych ssaków, między którymi są zachowane skamieniałości dość dużych już roślinożernych kopytnych, mięsożernych drapieżców, pierwsze gryzonie i in.

U ssaków, jako form ciepłostałych, rozwija się szybko mózg. Dzięki temu łatwiej dają one sobie radę w różnych trudnych okolicznościach życiowych. Jednocześnie, odznaczając się żyworodnością, mogły łatwo po wymarciu olbrzymiej większości gadów zająć nie tylko ich miejsca, ale także opanować i te środowiska, które były zamknięte dla gadów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>