Część nutraceutyków

Część nutraceutyków wytwarzanych z zastosowaniem GMO jest identyczna z naturalnymi. W niektórych przypadkach udało się jednak tak zmodyfikować ich cząsteczki, że uzyskano substancje o bardziej efektywnym działaniu fizjolo-gicznym.

Wprowadzanie na rynek żywności o wyższej zawartości składników funkcjo-nalnych wymaga jednak odpowiedniej kampanii, która nie tylko przedstawia korzyści płynące z jej konsumpcji, ale i przestrzega przed nadmiernym spożyciem nutraceutyków, ich „przedawkowanie” może być bowiem szkodliwe dla zdrowia. Co więcej, niektóre z produktów należy zaopatrzyć w informację o ewentualnych interakcjach z dostępnymi farmaceutykami, a nawet innymi produktami spożywczymi. Nakłada to dużą odpowiedzialność na producentów żywności GM.

Udoskonalanie żywności pod kątem poprawy stanu zdrowia człowieka, jak dotąd, stanowi cel tylko kilku procent ogółu badań w zakresie manipulacji genetycznych, jednakże rosnące wraz z wiedzą wymagania konsumentów i możli- wość zapobiegania masowym niedoborom poszczególnych substancji pokarmo-wych, z pewnością przyczynią się do zmiany proporcji w podziale funduszy na badania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>