Czaszka

Podam krótko charakterystyczne cechy człowieka neandertalskiego, opierając się na diagnozie tej formy podanej przez Le Gros Clarka.

Czaszka cechuje się przede wszystkim potężnymi wałami nadoczodołowymi (ryc. 290). Czoło jest wyraźnie cofnięte do tyłu. Silnie jest rozwinięta część twarzowa czaszki. Potężna żuchwa jest pozbawiona charakterystycznej dla człowieka mądrego bródki. Zęby większe niż u Homo sapiens. Duża jest natomiast pojemność czaszki mózgowej, gdyż wynosi 1300-1600 cm3. Człowiek neandertalski nie był wysoki,

gatunkiem człowieka. W związku z tym bardzo ciekawe są odkrycia form kopalnych na górze Karmel w Palestynie. Prawdopodobnie znaleziska te należą do form żyjących w trzecim okresie między- lodowcowym i w początkach czwartego zlodowacenia. Niektóre cechy tych form zbliżają je do Homo sapiens, natomiast inne upodobniają do neandertalczyka. Niektórzy badacze przypuszczają, że palestyńskie formy są produktem krzyżowania między Homo sapiens a Homo neanderthalensis, inni natomiast sądzą, że formy te przedstawiają stopniowe przejście od form człowieka neandertalskiego do form człowieka mądrego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>