Chou Kou Tien

Oprócz tego w latach 1924-1939 w grotach Chou Kou Tien w pobliżu Pekinu odkryto czternaście czaszek osobników różnego wieku i płci, a oprócz nich liczne

sądzą, że znaleziska z Chin i Jawy należy wprawdzie zaliczyć do rodzaju Homo, lecz do odrębnego w tym rodzaju gatunku, a mianowicie erectus. Tak więc człowiek chiński i jawajski nosiłby miano Homo erectus. Pragnąc równocześnie podkreślić różnicę między rasą chińską i jawajską nazywamy pierwszą Homo erectus pekinensis, a formę jawajską Homo erectus erectus, w którym to mianownictwie nazwa trzecia oznacza rasę.

Paleoantropolodzy sądzą, że w ciepłym klimacie Jawy było bardzo mało szans na zachowanie się śladów kultury tego pierwotnego gatunku człowieka. Mogło to stać się natomiast w chłodnym klimacie Chin, który zmuszał ten dawny gatunek ludzki do szukania schronienia w pieczarach. Wszystkie czaszki znalezione w pieczarach na terenie Chin były porozbijane od strony ich podstawy, prawdopodobnie w celu wydobycia mózgu, a kości długie kończyn były rozłupane. Prawdopodobnie chodziło w tym przypadku o wydobycie szpiku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>