Celem ich podróży staje się północna Brazylia

Celem ich podróży staje się północna Brazylia. Wallace spędza cztery pełne łata w puszczy bra-zylijskiej. W roku 1852 przybija Wallace do brzegów Anglii, przebywa u rodziny przygotowując do drukuj opis swej podróży i rozprawę o palmach. Jest już znany w kolach naukowych. Celem jego nowej,, ,8-letniej wyprawy jest Archipelag Malajski.

W początkach 1858 r. Wallace przebywał w Ternate na Molukkach złożony chorobą. Trapiły go ataki gorączki. Pewnego razu, rozmyślając nad problemem gatunku, przypomina sobie treść wywodów Malthusa. Zadaje sobie pytanie które z osobników wychodzą obronną ręką z walki o byt? Odpowiedź od razu mu się nasuwa. – Zwycięzcami w walce o byt są osobniki najlepiej przystosowane do życia. Ostatecznie więc Wallace dochodzi do tych samych wniosków co Darwin.

Wallace przypuszcza, że idea ewolucyjna odkryta przez niego będzie zupełną nowością dla Darwina. List Wallace’a wraz z pracą otrzymuje Darwin w czerwcu 1858 r. Wallace prosi Darwina, aby, jeżeli uzna przesłaną mu pracę za dobrą, umożliwił jej ogłoszenie drukiem. Darwin zasięga rady przyjaciół. Hooker i Leyll na posiedzeniu Towarzystwa im. Linneusza w Londynie przedstawiają 1 lipca 1858 r. zarówno jeden z rozdziałów pracy Darwina z 1844 r., jak i list jego do botanika amerykańskiego A. Graya z 1857 r. udowadniający priorytet Darwina oraz pracę Wallace’a.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>