Ceboidea lub Cebidae

Ceboidea lub Cebidae są to małpy szerokonose, o grubej przegrodzie nosowej, żyjące pierwotnie tylko w Ameryce Południowej, skąd następnie przedostały się do Ameryki Środkowej i do południowego Meksyku.

Cercopithecoidea, zwane małpami wąskonosymi o cienkiej chrzęstnej przegrodzie nosowej, można też nazwać małpami Starego Świata. Żyją bowiem one obecnie w ciepłych krajach Azji i Afryki. W Europie żyje w Gibraltarze pod ochroną gatunek z rodzaju Macaca wprowadzony z Maroka i Algierii.

Nadrodzina człowielcowatych, wg Howella (1967), dzieli się na trzy rodziny: 1) Oreopithecidae – formy trzeciorzędowe, wymarłe, 2) Pongidae, do których należą też obecnie żyjące małpy człekokształtne (gibbon, orangutan, szympans i goryl), 3) Hominidae, formy ludzkie, zarówno kopalne, jak i gatunek człowieka współcześnie żyjącego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>