Bułgaria

W Bułgarii realizowana jest komercjalizacja kilku roślin tramsgenicznych. W kraju tym obowiązuje legislacja inżynierii genetycznej, szczególnie w zakresie roślin. Bułgaria jako pierwsza ratyfikowała Protokół Biobezpieczeństwa. Opracowa-ny jest narodowy program biobezpieczeństwa, a prowadzony jest on przez re-sort środowiska. W Bułgarii stan prawny w zakresie biotechnologii można przedstawić następująco:

– zagadnienia biobezpieczeństwa prowadzi resort środowiska,

– kompletna legislacja dotyczy genetycznie zmodyfikowanych roślin,

– w trakcie prac legislacyjnych jest projekt „prawo genowe” aktywna i efektywna jest kooperacja: rząd-uczeni-NGO i wiele innych organizacji propozycja moratorium na prowadzenie wszelkich prac z GMO jest bardzo realna,

– oczekiwany termin zatwierdzenia „prawa genowego” przez parlament to przełom 2001/2002 r.,

– brak komercjalizacji GMO, ale intensywnie i od dawna prowadzone są próby doświadczalne i polowe z kukurydzą GM (Monsanto, Pioneer).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>