Brazylia

Rząd tego kraju zabiega o zachowanie produkcji roślinnej całkowicie wolnej od roślin transgenicznych, co winno zagwarantować wyższe ceny, np. na brazylijską soję na rynkach światowych. Działania te nie zawsze są skuteczne i efektywne bowiem ma miejsce przemyt transgenicznego materiału siewnego, ze względu na niższe koszty produkcji rolniczej. W Brazylii nie ma komercjalizacji produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane orga-nizmy.

Chiny. Brak udokumentowanych danych, a jednocześnie według potocznych opinii Chiny są (po USA) największym producentem żywności zawierającej GMO, aczkolwiek publikowane dane nie są zgodne z tą opinią (por. rozdz. 2.4). Nie są znane chińskie normy prawne. Przedstawiciele Chin niejednokrotnie pu-blicznie deklarowali, że właśnie techniki inżynierii genetycznej stanowią dla ich kraju szansę rozwoju gospodarki narodowej i ratowania środowiska natu-ralnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>