Biotechnologia pomoże usunąć składniki antyżywieniowe

Transgeniczne odmiany roślin i zwierząt, a także produkty spożywcze otrzymywane z zastosowaniem biokatalizatorów wytwarzanych przez GMO, są poddawane skrupulatnej kontroli pod kątem zawartości substancji toksycznych dla człowieka. Jest ona szczególnie potrzebna, gdy odmiana użyta do transformacji wytwarza substancje o negatywnym wpływie na ludzkie zdrowie. Zdarzyło się już niejednokrotnie, że bardziej odporne na atak patogenów rośliny zawdzięczały tę cechę m.in. wyższemu poziomowi substancji szkodliwych dla ludzi i zwierząt, w porównaniu z odmianą użytą do transformacji. Zmiany w obrębie szlaków metabolicznych mogą także doprowadzić do syntezy nowych toksyn.

Należy pamiętać, że szereg roślin, będących podstawowym i tradycyjnym źródłem pokarmu, wytwarza substancje antyżywieniowe, albo wykazujące właściwości toksyczne, albo wiążące nutraceutyki i utrudniające w ten sposób ich przyswajanie. Przykładowo w bulwach ziemniaków występują alkaloidy (solanina i chakonina), inhibitory proteinaz (enzymów trawiennych rozkładających białko) i liczne fenole w owocach pomidora – alkaloidy (tomatyna i solanina), lektyny (białka złożone, zawierające składnik cukrowy), powodujące aglutynację komó-rek, a także kwas szczawiowy, wiążący wapń w nasionach soi – galaktozydy powodujące wzdęcia, inhibitory proteinaz, lektyny i fityny (wiążą wapń i mag-nez, występują w niemal wszystkich produktach roślinnych) w ziarniakach pszenicy – tioniny (bogate w cysteinę białka o niskich masach cząsteczkowych, chroniące roślinę przed atakiem patogenów i niszczące membrany komórkowe ssaków), zaś w warzywach kapustnych – glukozynolaty. Lista toksycznych sldad- ników żywności pochodzenia roślinnego jest zresztą znacznie dłuższa. Niekiedy uzupełnia się ją o substancje wytwarzane przez pleśnie i inne drobnoustroje, stanowiące zakażenia albo żywych, rosnących roślin, albo półproduktów, czy końcowych produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Jedną z najbardziej niebezpiecznych grup toksyn mikrobiologicznych stanowią mykotoksyny, wydzielane przez niektóre gatunki pleśni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>