Biokatalizatory

Biokatalizatory nowej generacji są często stosowane w formie unieruchomionej na odpowiednim nośniku, co umożliwia ich wielokrotne wykorzystanie, znacznie ułatwia oczyszczanie końcowego produktu i zmniejsza jego koszt. Aspekt ekonomiczny zastosowania GMO w produkcji nowoczesnych biokatalizatorów przemysłowych jest bardzo istotny. Nakłady poniesione na ich konstrukcję i badania aplikacyjne zwracają się z nawiązką, ponieważ:

« Hodowla GMO pozwalająca uzyskać określoną „porcję” aktywności katalitycz-nej jest tańsza (mniejsze zużycie surowców i energii) pomimo konieczności zastosowania szczelnie odizolowanej od otoczenia instalacji, uniemożliwia-jącej wymknięcie się organizmu-producenta spod kontroli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>