Bardzo pouczające z punktu widzenia ewolucyjnego jest

Bardzo pouczające z punktu widzenia ewolucyjnego jest badanie narządów szczątkowych występujących u współczesnego człowieka. Jak wiemy, dopiero od czasów Darwina znaleziono logiczne wytłumaczenie występowania narządów szczątkowych. Narządy te nie spełniają najczęściej żadnej funkcji, nie mają żadnego znaczenia. Narządy te jednak u ewolucyjnych przodków były dobrze rozwinięte i w pełni funkcjonowały.

Skąpe dziś owłosienie ciała człowieka nie ma znaczenia ochronnego. Trzeci ząb trzonowy, zwany zębem mądrości, stał się wskutek stopniowego skracania szczęki u form praludzkich i ludzkich narządem szczątkowym, który więcej przynosi szkody niż pożytku. Według badania Keitha u około jednej piątej ludności Anglii ząb ten w ogóle się nie wykształca. Mięśnie poruszające małżowiną uszną są też narządami szczątkowymi.

W organizmie człowieka anatom znajduje ok. 70 różnych narządów tego rodzaju. Występowanie narządów szczątkowych wskazuje na konserwatywne działanie dzie-dziczności, chociaż dobór działa z wolna w kierunku zupełnego zaniku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>