Badania serologiczne

Badania serologiczne wykazują pokrewieństwo między małpami człekoształtnymi a człowiekiem. U tych małp spotyka się grupy krwi A i B, które także występują u człowieka. U wszystkich małp występują okresowe krwawienia z macicy odpowiadające menstruacjom u kobiet. U małp Nowego Świata są one bardzo skąpe. Jednak długość trwania poszczególnych cyklów krwawień okresowych nie jest identyczna z długością 28-dniowego cyklu menstruacyjnego u kobiety.

Naczelne mogą się rozradzać w ciągu całego roku. U niektórych gatunków istnieją jednak sezonowe wahania w ilościach porodów. Zazwyczaj samice rodzą tylko jedno młode. Rodzina składa się z samca i jednej lub większej ilości samic i młodych w różnym wieku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>