Australopiteki

Niektórzy z badaczy wyróżnili wśród australopiteków dwa, a nawet trzy odrębne rodzaje. Można jednak obecnie sądzić, że nie jest to w pełni usprawiedliwione. W ogóle w systematyce paleoantropologicznej panuje dość duży chaos. Każdy odkrywca nowych szczątków kopalnych form praludzkich nadaje im odrębne nazwy rodzajowe i gatunkowe, chociaż nie jest to często konieczne i prowadzi do niepotrzebnego, sztucznego rozczłonkowania systematyki znajdowanych form.

Niewątpliwie australopiteki tak znacznie różniły się od znalezisk pochodzących chronologicznie z późniejszych formacji plejstoceńskich, że zasługują na osobną nazwę rodzajową.

Cokolwiek byśmy jednak powiedzieli na ten temat, nie ulega już dziś wątpliwości, że musimy je zaliczyć do rodziny Hominidae. Australopiteki bowiem odznaczały się już cechą wybitnie i wyłącznie ludzką, a mianowicie zdolnością do wytwarzania kultury, a tym samym i do jej przekazywania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>