Argumenty podniesione przez Jenkina i Bennetta

Argumenty podniesione przez Jenkina i Bennetta wywarły poważny wpływ na formułowanie teorii doboru w późniejszych wydaniach „Powstawania gatunków“.

Zamieszanie w obozie zwolenników działania doboru naturalnego miało swe źródło w ówcześnie ogólnie przyjętych poglądach na dziedziczność. Był to okres, w którym prawie niepodzielnie panowało zapatrywanie, że z chwilą zapłodnienia następuje trwałe i nieodwracalne zespolenie się dziedziczności obu rodziców. Potomek wykazuje przeto dziedziczność zespoloną, tworzącą całość.

W tym samym mniej więcej czasie przystąpili do ataku i fizycy pod wodzą W. Thomsona, później-szego lorda Kelvina. Lord Kelvin, jeden z najwybitniejszych fizyków XIX w., był przeciwnikiem niezwykle groźnym, a argumenty wysuwane przez przedstawiciela nauki ścisłej musiały mieć dużą wagę. Prace Kelvina datujące się z lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia wskazują, że słońce będąc, jak sądzono wówczas, ognistą płynną masą musi bardzo szybko tracić swoje ciepło. Kelvin na tej podstawie sądzi, że promieniowanie słońca ma krótszą historię, niż to przyjmowano dotychczas, i niezbyt odległą przyszłość. Tym samym i życie organiczne na Ziemi jest stosunkowo niedawnej daty i szybko nadejdzie czas, w którym musi ono zginąć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>