Antybiotyk

Widzimy więc, że przystosowanie należy zawsze odnosić do panujących warunków. Gdy brak jest w otoczeniu antybiotyku, to pałeczki okrężnicy wrażliwe na strepto-mycynę są lepiej przystosowane do życia niż szczepy oporne na streptomycynę, podczas gdy te ostatnie są gorzej przystosowane, albo też w ogóle w tych warunkach nie mogą żyć. Dlatego więc genotypy lepiej przystosowane do życia w jednych warunkach mogą być upośledzone w innych.

Musimy jednak pamiętać, że warunki mogą ulegać okresowym zmianom. Nie jest to oczywiście regułą, lecz takie zjawisko zachodzi dość często. Z tego też powodu organizmy musiały pod wpływem doboru rozwiązać w jakiś sposób to przystosowanie do zmiennych warunków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>